Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo
potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to putem pošte
na adresu:

ELA SPORT d.o.o

Ante Starčevića 21/1, 20350 MEtković

e-mail

prodaja@ela-sport.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku
najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Pristigli prigovori će se čuvati u sjedištu tvrtke u pisanom obliku godinu dana od dana primitka prigovora.